Arkitektura berriak kulturarentzat. Mahai-ingurua (2008-06-06) = Nuevas arquitecturas para la cultura. Mesa redonda (06-06-2008)

Arkitektura berriak kulturarentzat. Mahai-ingurua (2008-06-06) = Nuevas arquitecturas para la cultura. Mesa redonda (06-06-2008)