Nodoa : people witness = Nodo : people witness

Nodoa : people witness = Nodo : people witness

Nodo honen helburua da eskura ditugun sakeleko telefonoen bidez inguruan gertatzen dena erakusten edo komunikatzen erakustea.