Goiz borooooobila = Una mañana redooooonda

Goiz borooooobila = Una mañana redooooonda

Redooondas serán las foooormas que redoooondeen esta mañana de veranooooo :-o