Eskola aldiriak. Artea eta hezkuntza proiektu kolaboratzaileak = Periferias escolares. Arte y educación. Pensando juntas proyectos colaborativos

Eskola aldiriak. Artea eta hezkuntza proiektu kolaboratzaileak = Periferias escolares. Arte y educación. Pensando juntas proyectos colaborativos